ZHUBIN DARAN KEYHAN

Адрес: Иран, г. Тегеран
Тел.: (+98 21) 22705466
E-mail: zhudak@info.com
Сайт: Zhudak.com

Производство и поставка камня оникса, мрамора и травертина.